Kurumsal

ORGANİK TARIM

Organik (ekolojik) tarım nedir?

 
Organik (ekolojik) tarım kimyasal gübre, ilaçlama, hormon gibi dış etkenler kullanılmadan, tamamen atalarımızın doğal üretim yöntemlerinin, günümüz tarım metotları ışığında yapılmasıdır. İlk uygulamaya başlandığında organik (ekolojik) tarımda, konvansiyonel tarıma göre daha az ürün elde edilir çünkü kimyasal gübre, ilaç ve hormon gibi yapay, insan sağlığına zararlı ilaçlar kullanılmadığı için verim daha düşüktür. Kimyasal girdilere karşılık hastalık ve zararlılarla mücadele için doğal yöntemler ve doğal girdiler ile hazırlanmış preparatlar kullanılmaktadır.
 
Organik (ekolojik) tarım yapan çiftçiler, uluslararası bir denetleme şirketi tarafından denetlenmektedirler. Bu denetlemenin olumlu sonuçlanması neticesinde  verilen sertifika; ürünlerin gerekli koşullara uygun üretildiğinin belgesidir.
 

Organik ürün nedir?

 
Organik tarım kriterlerine uyularak yetiştirilmiş ürünler organik ürün diye adlandırılır. Hiçbir şekilde sentetik/kimyasal ilaç kalıntısı ve hormon içermeyen, yetkili ve akredite organizasyonlar tarafından sürekli denetlenerek,  gıdanın yapısı ve besin değerleri bozulmadan en az miktarda işlem görerek, ekolojik  denge korunarak hazırlanan üründür.
 

Organik Tarımın amacı nedir ?

 
-Gelecek nesilleri korumak, 
- Kimyasalların insanlar, çevre ve hayvanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden korunmak,
-Toprak verimliliğini uzun dönemler için, ekolojik koşulları göz önüne alarak doğal yollarla sağlamak,
-Organik tarım kuralları çerçevesinde çevresine duyarlı, sömüren değil sürdürülebilir olan bir üretim sağlamak,
- Toprak ve genetik kaynak erozyonunu önlemek,
- Su miktar ve kalitesini korumak,
- Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve enerji tasarrufu yapmak,
- Üretici ve tarımsal işletmelerde çalışan insanların sağlığını korumak,
- Küçük çiftçilerin güvenliğini, üretim döngüsünü ve gelir düzeylerini arttırmak,
- Sağlıklı ve besin kalitesi yüksek ürün elde etmek.
 

Grafiket Reklam Ajansı